Polityka Prywatności

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO. Jego celem jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Co znajduje się w dokumencie? Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe. Czy należy się skontaktować z YABA GROUP? Nie, nie trzeba. Wystarczy zapoznać się z tym dokumentem. Wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Oczywiście można je zmienić w dowolnym momencie. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych jest YABA GROUP Spółka Cywilna z siedzibą w Olszynie przy ul. Trzech Stawów 3, 63-500 Ostrzeszów, NIP 514 034 15 02 , REGON 363635349.. Jak można się z nami skontaktować? Korespondencyjnie pod adresem: YABA GROUP S.C. Olszyna przy ul. Trzech Stawów 3, 63-500 Ostrzeszów , dzwoniąc pod numer Biura Obsługi Klienta: 785 325 180 lub 697 586 039 Do Państwa dyspozycji jest również nasz Inspektor Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: yabaemail@gmail.com W jakim celu i dlaczego wykorzystujemy przekazane przez Państwa dane osobowe? Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach: 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, tak aby realizować prawa i obowiązki w niej wyrażone, w tym świadczyć nasze usługi w możliwie jak najbardziej satysfakcjonujący Państwa sposób. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 2. wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, realizacji zobowiązań podatkowych, rozpatrywania reklamacji czy zapewnienia bezpieczeństwa tranzakcji. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, w szczególności: a. w razie skorzystania przez Państwa z prawa do odstąpienia od umowy, w efekcie czego uważana będzie ona za niezawartą, a Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie stosunku umownego; b. w celu zapewnienia rzetelnej obsługi i wysokiej jakości świadczonych usług, tak abyście byli Państwo m.in. na bieżąco poinformowani o stanie postępowania ze złożonymi przez Państwa wnioskami oraz wszelkich zmianach w usługach i potencjalnych awariach; c. w celu zapobiegania oszustwom, przykładowo poprzez stały monitoring systemów identyfikujących Państwa i innych klientów; d. w celach marketingu bezpośredniego; e. w wewnętrznych celach administracyjnych realizowanych w ramach działalności sklepu; f. w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, przykładowo zapewnienia odporności sieci lub systemu informacyjnego na przypadkowe zdarzenia albo niezgodne z prawem lub nieprzyjazne działania naruszające dostępność, autentyczność, integralność i poufność przechowywanych lub przesyłanych danych osobowych; g. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych przez sieci i systemy informacyjne, przykładowo zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa dostępu”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej; h. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z łączącej nas umowy; i. w celu oceny wiarygodności płatniczej, także w oparciu o dane pozyskane z innych źródeł; j. w celu analizowania danych, m.in. na potrzeby usprawnienia świadczonych usług. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 4. W innych celach, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób? 1. Jeżeli chcą Państwo korzystać z oferowanych przez nas usług, dobrowolnie zawierają Państwo z nami umowę. Podajecie nam Państwo wówczas swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz adres. Oczywiście nie musicie Państwo tego robić. Jeżeli jednak nie podacie nam Państwo tych danych, przepisy prawa uniemożliwią nam świadczenie dla Państwa usług związanych z działalnością Naszej firmy. 2. Aby zapewnić wysoki poziom świadczonych usług oraz sprostać Państwa oczekiwaniom umożliwiamy Państwu podanie również innych danych osobowych, takich jak np. numer telefonu czy adres e-mail co usprawnia kontakt między nami i pozwala oferować Państwu coraz to lepsze produkty. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe? Państwa dane osobowe udostępniamy: 1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności: a. podwykonawcom w procesie obsługi klienta; b. handlowcom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług; c. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym operatorami pocztowymi; d. podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne; 2. Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności: a. operatorom pocztowym b. bankom i instytucjom płatniczym; c. naszym partnerom, tj. m.in. podmiotom wchodzącym w skład grupy przedsiębiorstw; d. podmiotom nabywającym wierzytelności; Jeżeli uznacie Państwo, że jakaś decyzja w stosunku do Państwa podjęta została niesłusznie lub w sposób nieprawidłowy, przysługuje Państwo prawo do jej zakwestionowania. Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przygotowywali dla Państwa indywidualne oferty lub reklamy w zakresie oferowanych przez nas towarów i usług, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Jak długo i na podstawie jakich kryteriów będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe? Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W przypadku braku Państwa sprzeciwu, w tym okresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów. Ponadto, gdy zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy to robić nie dłużej, niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają. Przykładowo, mamy prawny obowiązek przechowywać Państwa dane o wykonanych usługach sprzedażowych w zakresie umożliwiającym rozpatrzenie reklamacji przez co najmniej 12 miesięcy, a w przypadku wniesienia przez Państwa reklamacji, przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia sporu. Państwa dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w zakresie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z tytułu świadczonych usług zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat, liczony od początku roku następującego po roku, którego rozliczenia dotyczą. Podstawa prawna: art. 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Jakie uprawnienia Państwu przysługują i jak je zrealizować? Mogą Państwo złożyć do YABA GROUP wniosek dotyczycący danych osobowych o: 1. poprawienie danych osobowych lub uzupełnienie danych niekompletnych 2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie 3. ograniczenie przetwarzania danych osobowych 4. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO) Ponadto, na Państwa wniosek udzielimy potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz udzielimy do nich dostępu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać. Jeżeli będą Państwo zainteresowani realizacją, któregokolwiek z powyższych uprawnień prosimy o kontakt z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego? Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel